Biografieën

De afgelopen jaren zijn er voor het Herinneringsboek in Dachau biografieën geschreven van de Nederlanders:

(Als de biografie beschikbaar is verschijnt deze door te klikken op de naam)

Rudolf ‘Velo’ Bierman
Titus Brandsma
Lies Bueninck
Hendrika ‘Kiky’ Heinsius
Johannes Kapteyn
Hubregt ‘Hubertus’ Karstanje
Jan van Kuik
Jaap van Mesdag
Renny van Ommen – de Vries
Nico Peeters
Willemijn Petroff – van Gurp
Raden Mas Djajeng Pratomo
Pim Reijntjes
Ernst Sillem
Jan ‘Skippy’ de Vaal
Henk van de Water
Karel Witmond

April 2015 verscheen de publicatie ‘Geen nummers maar Namen’, Levensverhalen uit concentratiekamp Dachau. Hierin zijn de biografieën van Nederlandse jongeren over oud-Dachau-gevangenen gebundeld. De inleiding belicht de geschiedenis van de Nederlanders in Dachau. Ook vertellen jongeren en oud-gevangenen in het boek over hun ervaringen tijdens het project.

Het boek ‘Geen nummers maar Namen’ – Levensverhalen uit concentratiekamp Dachau is voor € 9,95 te koop in de winkel van Verzetsmuseum Amsterdam en andere Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea. Op de Gedenkplaats Dachau is het boek verkrijgbaar in de boekwinkel in het bezoekerscentrum.