H.Centrum

Het voormalige concentratiekamp is tegenwoordig een herinneringscentrum, de Gedenkstätte Dachau.

Het kamp is zoveel mogelijk in de oude staat gelaten, de met hoge populieren omzoomde kampstraat, het crematorium, het oude poortgebouw -het zgn. Jourhaus-, de cellenbarakken, de oude omheining van beton en prikkeldraad en wachttorens, etc.
De oude barakken zijn verdwenen, alleen aan de appèlplaats staan er nog twee die een indruk willen geven van hoe het geweest is. Van de andere barakken zijn slechts de fundamenten in stand gehouden.

In het oude hoofdgebouw is een museum ingericht met een permanente tentoonstelling en een filmzaal. Vóór het gebouw, op de voormalige appèlplaats, staat het Internationale Dachau Monument.


Binnen de omheining bevinden zich drie gebedsruimten. Naast een klein joods godshuis staat een R.K.kapel, die in verbinding staat met het buiten de muur gelegen karmelietessenklooster. Er is ook een protestantse kerk, de Versöhnungskirche, tot standgekomen door Nederlandse initiatieven.
Eveneens buiten de kampomheining, niet ver van het crematorium, staat de door Russische militairen gebouwde orthodoxe kapel.


0peningstijden

Dagelijks van 9 tot 5 uur; 's maandags gesloten. Toegang is vrij.


Adres:

KZ Gedenkstätte Dachau
Alte Römerstrasse 75, D-85221, DACHAU
Tel. 0049 8131 1741

Verdere informatie is te vinden op de website van het herdenkingscentrum: www.kz-gedenkstaette-dachau.de