Op zaterdag 17 april heeft het Nederlands Dachau Comité samen met de gemeente Amstelveen, de gemeente Amsterdam, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de leerlingen van de Merkelbachschool in besloten kring concentratiekamp Dachau herdacht. Voor het eerst was er geen oud-Dachauer aanwezig bij de Dachauherdenking. Vanwege de coronamaatregelen mocht slechts een beperkt aantal personen aanwezig bij de herdenking.

Een groot gedeelte van het publiek bestond uit leerlingen uit groep 8 van de Merkelbachschool, waarvan twee leerlingen een mooi, zelfgeschreven gedicht voordroegen. Verder waren de burgemeester van Amstelveen en Amsterdam aanwezig, alsmede een vertegenwoordiger van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

In besloten kring gaven Hans Fels en Maurits van Hoogevest een voordracht. Hierop droegen de leerlingen van Merkelbachschool een gedicht voor. Hierop heeft een afgevaardigde van de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers (RFGGJ) het Nederlands taptoe signaal bespeeld. De RFGGJ had graag een voltallige bijdrage geleverd, maar vanwege de coronamaatregelen kon slechts sergeant-majoor Marcel Mooibroek als trompettist de plechtigheid begeleiden. Daarna kregen de genodigden de gelegenheid om een krans bij het Nationaal Dachau Monument te leggen. Tot slot volgde een bloemendefilé, waarbij de genodigden ieder een bloem in de haag van het monument plaatsten.

Neem vooral ook een kijkje op de website van Amstelveenweb voor een verder verslag: https://www.amstelveenweb.com/fotodisp&fotodisp=4638

Wij danken ieder die aan deze herdenking heeft meegeholpen en spreken de hoop uit dat we volgend jaar weer een reguliere Dachauherdenking kunnen organiseren.

In een later stadium zullen de speeches en het gedicht van de Merkelbachschool op deze website verschijnen.