Ook in 2021 was vanwege de covid-pandemie het helaas niet mogelijk om de Dachaulezing te organiseren. Eerder stelden wij jullie die lezing voor 5 oktober in het vooruitzicht . Helaas blijkt het Worldforum op die datum alsnog niet beschikbaar vanwege een groot evenement dat nu ook post-corona op stapel staat. Gezamenlijk met het Worldforum hebben wij moeten besluiten de Dachaulezing ook in 2021 te laten vervallen en door te schuiven naar oktober 2022. Het is ontzettend jammer dat wederom sprake moet zijn van uitstel.

Nieuwe opzet Dachaulezing

Tegelijkertijd geeft het ons de mogelijkheid de lezing in een nieuwe nog meer aan deze tijd aangepaste vorm te organiseren. Zo is er het voornemen om voorafgaand aan de lezing een lunch voor donateurs, ambassadeurs en familie en nauw bij Dachau betrokkenen te organiseren. Ook wordt bezien of er voorafgaand aan de lezing een aantal inhoudelijke sessies m.b.t. de maatschappelijke relevantie van herinneren kunnen worden georganiseerd. De lezing zelf blijft natuurlijk staan in het licht van Carel Steensma en zijn internationale kijk op samenwerking ter voorkoming van oorlog.

Dachaulezing in het licht van Carel Steensma

Oktober 2022, Worldforum Den Haag