Voor het eerst sinds 2019 vond op 4 september 2021 weer een herdenking plaats in het Amphitheater, de binnenplaats aangrenzend aan het Oranjehotel. Namens het NDC was secretaris Rom Steensma aanwezig. In bijzijn van de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, en demissionair minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, werd de herdenking geopend door Dineke Mulock Houwer, voorzitter van de Stichting Nationaal Monument Oranjehotel. Zij verwees naar de moeilijke periode sinds de opening van het museum, dat als gevolg van de Covid epidemie al snel moest worden gesloten en dankte de overheid en het ministerie voor de broodnodige financiële steun.

Bijzonder is dat zowel het Oranjehotel als de Waalsdorpervlakte inmiddels zijn aangewezen als Rijksmonumenten. De betreffende schildjes werden door de minister aan respectievelijk Dineke Mulock Houwer en Wim Drossaert (directeur Dunea) overhandigd.

Jan van Zanen (die door Dineke Mulock Houwer werd gefeliciteerd met zijn verjaardag) memoreerde de status van dit complex als de belangrijkste “Polizeigefängnis” van Nederland tijdens de oorlog. Hij wees op de grote rijkdom om in vrijheid te kunnen leven. Velen die in het Oranjehotel gevangen zaten, mochten het moment van de bevrijding en vrijheid niet meemaken. Zij werden doorgestuurd naar andere gevangenissen, concentratie-en vernietigingskampen. Of vonden de dood op de Waalsdorpervlakte. Hij zei: “Vrede en recht moesten de gevangenen van het Oranjehotel in de oorlogsjaren node missen. Vrede en recht zal Den Haag blijven uitdragen. Als eerbetoon voor de slachtoffers van toen. Uit solidariteit met de onderdrukten van nu.”

De volledige ceremonie is terug te zien op YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=yEk4prFhUWE.