In herinnering

Collegiale Vriendenkringen

Stichting vriendenkring Oud-Natzweilers

Herinneringscentrum Dachau

Het voormalige concentratiekamp is tegenwoordig een herinneringscentrum, de Gedenkstätte Dachau.

Het kamp is zoveel mogelijk in de oude staat gelaten, de met hoge populieren omzoomde kampstraat, het crematorium, het oude poortgebouw -het zgn. Jourhaus-, de cellenbarakken, de oude omheining van beton en prikkeldraad en wachttorens, etc.
De oude barakken zijn verdwenen, alleen aan de appèlplaats staan er nog twee die een indruk willen geven van hoe het geweest is. Van de andere barakken zijn slechts de fundamenten in stand gehouden.

In het oude hoofdgebouw is een museum ingericht met een permanente tentoonstelling en een filmzaal. Vóór het gebouw, op de voormalige appèlplaats, staat het Internationale Dachau Monument.

Binnen de omheining bevinden zich drie gebedsruimten. Naast een klein joods godshuis staat een R.K.kapel, die in verbinding staat met het buiten de muur gelegen karmelietessenklooster. Er is ook een protestantse kerk, de Versöhnungskirche, tot standgekomen door Nederlandse initiatieven.
Eveneens buiten de kampomheining, niet ver van het crematorium, staat de door Russische militairen gebouwde orthodoxe kapel.

Adresgegevens

KZ Gedenkstätte Dachau
Alte Römerstrasse 75, D-85221, DACHAU
Tel. 0049 8131 1741

Verdere informatie is te vinden op de website van het herdenkingscentrum:

www.kz-gedenkstaette-dachau.de

0peningstijden

Dagelijks van 9 tot 5 uur; ‘s maandags gesloten. Toegang is vrij.

Oud-Dachauers

Er zijn in het kamp vriendschappen gesloten voor het leven. De Nederlandse oud-Dachauers hebben elkaar niet uit het oog verloren, helpen elkaar wanneer dat nodig is, en gedenken ieder jaar samen de gevallen vrienden. In Madurodam werd in 1991 George Maduro herdacht.

Vriendenkring van Oud-Dachauers

Enkele jaren na de oorlog is de “Vriendenkring van Oud-Dachauers” tot stand gekomen. Het doel van de stichting is primair het instandhouden van het onderlinge contact. Waar nodig is sociale hulp verleend; tevens heeft een aantal bestuursleden zich in de loop der jaren beziggehouden met jeugdvoorlichting.

Een belangrijke activiteit van de Vriendenkring is het organiseren van de jaarlijkse reünie en de dodenherdenking, eind april. Deze heeft in de loop der jaren op tal van plaatsen in ons land plaatsgevonden. Sinds in 1996 het Nationaal Dachau Monument in het Amsterdamse Bos werd opgericht worden deze plechtigheden daar gehouden.

De Vriendenkring is vertegenwoordigd in een aantal verzetsorganen en geeft een maal per jaar een eigen mededelingenblad uit, de “Nieuwsbrief Dachau”. Richt deze zich vooral op oud-Dachauers en hun familieleden, de eigen Dachau-website wil in het bijzonder de jeugd bereiken.

Stille tocht door het Dachau Monument

In het bestuur van deze stichting hebben naast enkele kinderen van Oud-Dachauers; de zogenoemde 2e generatie- ook inmiddels kleinkinderen; de zogenoemde 3e generatie zitting.

Secretariaat: Lisplein 22, 3037 AS Rotterdam
Telefoon 010 477 0259
E-mail: info@dachau.nl
Website: https://www.dachau.nl

Nederlands Dachau Comité

Naast de Vriendenkring bestaat de Stichting Nederlands Dachau Comité, dat zich in het bijzonder bezighoudt met de contacten met het buitenland.
Kransen en bloemstukken worden over het algemeen door de beide organisaties gezamenlijk gelegd.

Secretariaat: Postbus 453, 2240 Wassenaar
Telefoon 070 511 9263


Oud-Dachauers eren kampgenoot

Bij de ingang van Madurodam in Den Haag staat een gedenkteken ter nagedachtenis aan George Maduro, de enige Antilliaan aan wie Nederlands hoogste onderscheiding is toegekend, de Militaire Willemsorde. George Maduro overleed in april 1945, kort voor de bevrijding in Dachau. In 1991 hebben de Oud-Dachauers in Madurodam, tijdens de jaarlijkse reünie een bronzen gedenkplaat onthuld.

De tekst op deze plaquette luidt:

Ter nagedachtenis aan onze kampgenoot
George J.L.Maduro R.M.W.O
geboren 15 juli 1916 te Curaçao,
omgekomen op 9 februari 1945
in het concentratiekamp Dachau.
Vriendenkring Oud-Dachauers.