Dachaureis

In groepsverband het voormalig concentratiekamp bezoeken.

Het Nederlands Dachau Comité en het Internationaal Dachau Comité hechten veel waarde aan het doorgeven van de verhalen en herinneringen aan de volgende generaties. Het is in dit kader dat wij u graag wijzen op de mogelijkheid om het voormalig concentratiekamp Dachau te bezoeken.

In het voormalig concentratiekamp Dachau zit tegenwoordig een museum waarin wordt getoond hoe het eraan toe ging in concentratiekamp Dachau. Ook vindt u hier de verhalen en gedachtes van kampgevangenen. Het beeld van de kampgevangenen zorgt ervoor dat de geschiedenis van het concentratiekamp persoonlijk wordt, waardoor een levendige herinnering aan de gruweldaden die zich in het concentratiekamp voltrokken ontstaat.

Concentratiekamp Dachau ligt zestien kilometer ten noordwesten van München in de stad Dachau. Dachau is goed bereikbaar per trein vanuit München. In de stad Dachau kunt u een overnachting maken bij de jeugdherberg en er zijn voldoende restaurants om na uw bezoek even op adem te komen na een zware dag.

Jaarlijks rond eind april/begin mei organiseert het Nederlands Dachau Comité ook een Dachaureis. Hierbij kunnen familieleden van oud-gevangenen maar ook iedere geïnteresseerde in een groep het kamp bezoeken. Binnen de groep worden vervolgens verhalen en gedachtes met elkaar uitgewisseld. Dit biedt een extra dimensie aan uw bezoek aan concentratiekamp Dachau.

Bent u geïnteresseerd in de Dachaureis? Dan kunt u contact opnemen met Lodewijk van Vliet, bestuurslid Dachaureis via info@dachau.nl.


Dachaureis 2023

Zoals u eerder heeft kunnen lezen is het bestuur van het NDC de voorbereidingen aan het treffen voor de Dachaureis 2023. We gaan ervan uit dat het in 2023 gaat lukken zonder covid-maatregelen.

De reis vangt aan op woensdag 26 april 2023 en de terugreis is gepland op maandag 1 mei 2023. Wij proberen het eerder voorbereide programma voor 2020 en 2021 uit te voeren. Onderdelen zullen zijn: Bezoek aan Allach, de BMW-fabriek en bunker, rondleiding in het NS- Dokumentationszentrum München met stadsrondrit en ontvangst bij het Consulaat-Generaal, op 29 april bezoek aan KZ Gedenkstätte en barak 29 en op 30 april het CID-programma met de internationale herdenking.

De voorlopige aanmelding ontvangen wij graag per mail naar dachaureis@dachau.nl met vermelding van het aantal personen en of u gebruik wenst te maken van vervoer per trein (en met hoeveel personen). U kunt zich gemakkelijk aanmelden via de volgende link.