Dachaureis

In groepsverband het voormalig concentratiekamp bezoeken.

Het Nederlands Dachau Comité en het Internationaal Dachau Comité hechten veel waarde aan het doorgeven van de verhalen en herinneringen aan de volgende generaties. Het is in dit kader dat wij u graag wijzen op de mogelijkheid om het voormalig concentratiekamp Dachau te bezoeken.

In het voormalig concentratiekamp Dachau zit tegenwoordig een museum waarin wordt getoond hoe het eraan toe ging in concentratiekamp Dachau. Ook vindt u hier de verhalen en gedachtes van kampgevangenen. Het beeld van de kampgevangenen zorgt ervoor dat de geschiedenis van het concentratiekamp persoonlijk wordt, waardoor een levendige herinnering aan de gruweldaden die zich in het concentratiekamp voltrokken ontstaat.

Concentratiekamp Dachau ligt zestien kilometer ten noordwesten van München in de stad Dachau. Dachau is goed bereikbaar per trein vanuit München. In de stad Dachau kunt u een overnachting maken bij de jeugdherberg en er zijn voldoende restaurants om na uw bezoek even op adem te komen na een zware dag. 

Jaarlijks rond eind april/begin mei organiseert het Nederlands Dachau Comité ook een Dachaureis. Hierbij kunnen familieleden van oud-gevangenen maar ook iedere geïnteresseerde in een groep het kamp bezoeken. Binnen de groep worden vervolgens verhalen en gedachtes met elkaar uitgewisseld. Dit biedt een extra dimensie aan uw bezoek aan concentratiekamp Dachau. 

Bent u geïnteresseerd in de Dachaureis? Dan kunt u contact opnemen met Lodewijk van Vliet, bestuurslid Dachaureis via info@dachau.nl.


Dachaureis 2023 

Met voldoening kijken wij terug op een geslaagde Dachaureis. Voor 31 deelnemers heeft het NDC voor het eerst na de Covid periode weer een Dachaureis kunnen organiseren: op donderdag 27 april heen, waarvan 8 deelnemers per ICE, en maandag 1 mei weer naar huis.

De Oorlogsgravenstichting en de Nederlandse Spoorwegen droegen zorg voor de 1e klas tickets die door de Duitse regering om niet ter beschikking werden gesteld.

Vrijdag 28 april stond in het teken van kennis nemen van informatie over de Nazi periode. In het BMW-museum in München werd aandacht besteed aan de tewerkstelling van veel gevangenen. Lichtpunt was de betere voeding die BMW (vliegtuigmotoren) leverde om de productie op “kwalitatief” niveau te houden.

Na een heerlijke lunch die door de consul-generaal in München, mevrouw Annelies Faro, werd aangeboden, bezocht de NL-groep samen met de Noorse groep het NS Documentatiecentrum in München, waar we door gidsen begeleid werden.

Vervolgens hebben de nabestaanden van familieleden die in Allach gevangen hebben gezeten, een krans gelegd bij de plaquettes die zijn aangebracht op de laatste nog overgebleven barak van het voormalig concentratiekamp, dat ooit werd gebouwd voor tewerkstelling in de nabijgelegen BMW fabrieken. Klaus Mai meldde dat heel recent op gemeentelijk niveau besluiten zijn genomen voor renovatie van de overgebleven barak, waardoor het vergeten bijkamp een definitieve plaats kan krijgen.

De Nederlandse groep sloot vervolgens aan bij de plechtigheden van het CID op de Leitenberg en het Waldfriedhof, waar kransen werden gelegd.

Op zaterdag kregen we een uitgebreide rondleiding op de Gedenkstätte en waren onze deelnemers onder de indruk van wat zich in het concentratiekamp Dachau heeft afgespeeld. Door 8 vertegenwoordigers van de derde generatie in de NL-delegatie werd op de plek van de (voormalige) barak 22 een krans gelegd. Het bestuur van het NDC is er trots op dat juist deze deelnemers onze krans konden leggen.

Vervolgens sloten wij weer aan bij het CID bij het “Nooit Meer” monument op de grote appèlplaats waar werd herdacht dat het kamp op 29 april 1945 door de Rainbow Division werd bevrijd.

Daarna stapten we in de bus naar het Monument voor de Dodenmars in de stad Dachau, waar jaarlijks o.a. de burgemeester en Abba Naor (vice-president CID en overlevende) spreken.

Op 30 april was de internationale herdenking, eerst bij het voormalige crematorium en het monument voor de onbekende gevangene en vervolgens op de appèlplaats omringd door de vlaggen van de landen die landgenoten in de concentratiekampen hadden, gedragen door de verschillende landenvertegenwoordigers. Voor ons was dat Marion Mastenbroek, kleindochter van G.G. Mastenbroek. Na een bezoek aan de voormalige SS- schietbaan Hebersthausen (waar duizenden Russische krijgsgevangen zijn gefusilleerd) en een door de stad Dachau aangeboden gezamenlijke lunch in het Max Mannheimer Studien Zentrum , werd het bijzondere reisprogramma afgesloten.

Voor degenen die pas maandag terugreisden naar Nederland, was er in Hotel-Restaurant Zum Fischer een afscheidsdiner georganiseerd, dat door een ieder zeer werd gewaardeerd.

Bij voldoende belangstelling zal er in 2025, 80 jaar bevrijding van het concentratiekamp, weer een Dachaureis worden georganiseerd.