Over het Nederlands Dachau Comité

 

Geschiedenis

Het Nederlands Dachau Comité is een Nederlandse stichting die op 10 februari 1961 werd opgericht door enkele oud-gevangenen van het concentratiekamp Dachau, onder wie Pim Boellaard, die de eerste voorzitter werd. De stichting heeft tot doel hen die in of ten gevolge van het verblijf in het concentratiekamp Dachau het leven lieten, blijvend te eren, te waarschuwen tegen nationaal-socialisme en dictatuur, het in stand houden van een museum en het intact houden van het voormalige kamp.

Het eerste Dachau Comité werd in Brussel opgericht met onder meer het doel om anderen te stimuleren dit voorbeeld te volgen.


Toen het eerste en nu overkoepelende comité in Brussel werd opgericht, werd met de Beierse regering overeengekomen dat het voormalige kamp gerestaureerd zou worden en dat er een museum en een gedenkteken zouden komen.

Op 8 september 1968 werd in aanwezigheid van prins Bernhard in Dachau het monument onthuld. Het monument werd gemaakt door de Zuidslavische beeldhouwer Glid Nandor. Drie Nederlandse ministeries (Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Cultuur, Ruimtelijke Ordening en Milieu) hadden gezamenlijk 25.000 gulden bijgedragen, België gaf 359.000 Belgische franken Duitsland verleende een gift van 450.000 Duitse mark. 

Wie zijn wij

Het Nederlands Dachau Comité is in 2021 tot stand gekomen door een fusie van de voormalige stichting Nederlands Dachau Comite en de stichting Vriendenkring van Oud-Dachauers. Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Rom Steensma

Secretaris

Wimar Jaeger

Voorzitter

Mohamed Zaatout

Penningmeester

Noah van Meekeren

Bestuurslid Communicatie

Lodewijk van Vliet

Bestuurslid Dachaureis en Reünie

Thom Tullenaar

Bestuurslid Educatie en Scholen

Jaap Mesdag

Bestuurslid Externe Relaties