Dachaulezing


Jaarlijks organiseert het Nederlands Dachau Comité ter nagedachtenis aan een van de slachtoffers of overlevenden van concentratiekamp Dachau een Dachaulezing. Het Nederlands Dachau Comité beoogt met de lezingen de verhalen, herinneringen, ideeën en gedachten van deze persoon door te geven aan een nieuwe generatie, en ook in het bijzijn van familie een eerbetoon aan een slachtoffer of overlevende te geven.

Het ontstaan van de Dachaulezing

In 2005 kwam Marijke Halbertsma, dochter van Wiardi Beckman naar de Nederlandse herdenking in Dachau. Daar ontstond het idee een Dachaulezing te organiseren waarbij ideeën en gedachten van slachtoffers en overlevenden van het concentratiekamp Dachau, waaronder die van haar vader Stuuf Wiardi Beckman, in relatie worden gebracht met de toekomst van ons denken over de oorlog, het gedachtegoed van “dat nooit weer”.

Dachaulezing 2023

Op 27 september 2023 vindt de Dachaulezing in het licht van Titus Brandsma plaats. In samenwerking met de Radboud Universiteit in het Academiegebouw in Nijmegen. Meer informatie over de sprekers en het programma volgt spoedig.

Eerdere Dachaulezingen

Dachaulezing 2022 - Carel Steensma


Dachaulezing 2019 - Nico Rost


Dachaulezing 2018 - Bib van Lanschot


Dachaulezing 2017 - Ed Hoornik


Dachaulezing 2016 - George Maduro


Dachaulezing 2015 - Wiardi Beckman