Dachaulezing

Jaarlijks organiseert het Nederlands Dachau Comité ter nagedachtenis aan een van de slachtoffers of overlevenden van concentratiekamp Dachau een Dachaulezing. Het Nederlands Dachau Comité beoogt met de lezingen de verhalen, herinneringen, ideeën en gedachten van deze persoon door te geven aan een nieuwe generatie, en ook in het bijzijn van familie een eerbetoon aan een slachtoffer of overlevende te geven. 

Dachaulezing 2023

Op woensdag 27 september as. vond de jaarlijkse Dachaulezing plaats in de Aula van de Radboud Universiteit. Tijdens de Dachaulezing sprak demissionair minister van OCW Robbert Dijkgraaf: in zijn rede 'De smalle  richel van de vooruitgang' benadrukt Robbert Dijkgraaf het belang van het vinden van een ethische balans in wetenschap en technologie. Hij illustreert dit met verwijzingen naar historische figuren zoals Albert Einstein, John von Neumann en Robert Oppenheimer, die verschillende morele standpunten vertegenwoordigden ten opzichte van kernwapens en technologische ontwikkeling. 

Dijkgraaf betoogde dat de extremen in ethische standpunten vaak te scherp zijn en pleit voor een middenweg waarbij technologische vooruitgang wordt omarmd maar ook ethisch en maatschappelijk verantwoord wordt toegepast. Hij benadrukt het belang van samenwerking tussen wetenschappers, beleidsmakers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om deze evenwichtige benadering te bereiken. Dijkgraaf stelt dat de timing van ethische discussies en wetenschappelijk advies cruciaal is en dat deze discussies bij voorkeur gelijk moeten lopen met technologische ontwikkeling om risico's te minimaliseren.

Na de rede van de minister vond een paneldiscussie plaats tussen dr. Matthijs van de Sande (universitair docent wijsgerige ethiek en politieke filosofie), Tonie Mudde (de Volkskrant) en Joost van Egmond (Trouw) onder leiding van Pam Tönissen (Radboud Universiteit). Zij discussieerden over stellingen over de film Oppenheimer (''what can be done, must be done'') en het recente geweldsincident op de campus Radboud Universiteit tegen een nieuwe rechts-nationalistische studentenvereniging. De minister reflecteerde vervolgens op de paneldiscussie.

Daarna volgde het Dachaulied, vertolkt door het duo ‘Die Nachbarn’ (Gerard Schoren: zang/gitaar; Thomas Ruffmann: viool). De lezing over Titus Brandsma werd gegeven door dr. Ria van den Brandt, onderzoeker Vergelijkende Godsdienstwetenschap aan de Radboud Universiteit. Zij vertelde over het leven van Titus Brandsma en zijn overwegingen. 

Fotografie: Radboud Universiteit/ Dick van Aalst

Eerdere Dachaulezingen

Dachaulezing 2023 - Titus Brandsma

Dachaulezing 2022 - Carel Steensma

Dachaulezing 2019 - Nico Rost

Dachaulezing 2018 - Bib van Lanschot

Dachaulezing 2017 - Ed Hoornik

Dachaulezing 2016 - George Maduro

Dachaulezing 2015 - Wiardi Beckman