Nederlands Dachau Comité

Dat nooit weer


Welkom op de website van het Nederlands Dachau Comité

Het Nederlands Dachau Comité is ervan overtuigd dat er voor onze toekomst veel te leren valt uit het verleden. Wij willen verhalen van slachtoffers van het concentratiekamp Dachau doorgeven aan de volgende generaties, in de hoop dat zij niet dezelfde fouten als toen hoeven te maken. Want ons motto is "Dat nooit weer". De Tweede Wereldoorlog heeft immers uitgewezen dat verlies van vrijheid en democratie enerzijds en het discrimineren en uitsluiten anderzijds leiden tot onvoorstelbaar verdriet dat nog generaties doorklinkt.

"Dat nooit weer"

Het Nederlands Dachau Comité bekijkt ons gezamenlijk oorlogsverleden vanuit vijf ijkpunten, die het best gesymboliseerd worden door hun slachtoffers:

  1. de onuitwisbaarheid van oorlogsgeweld gesymboliseerd door de omgekomen militairen;

  2. de kwetsbaarheid van vrijheid, zichtbaar in de slachtoffers van politiek geweld;

  3. de onrechtvaardigheid van discriminatie, verbeeld door hen die vermoord werden op grond van etniciteit en geaardheid;

  4. de willekeurigheid van geweld met burgerslachtoffers als symbool;

  5. de universaliteit van geweld verbeeld door de oorlogsslachtoffers in Azië.


Jaarlijks organiseert het Nederlands Dachau Comité daarom diverse activiteiten om deze ijkpunten zichtbaar te maken. Op deze website vind je de agenda voor deze activiteiten en kom je meer te weten over dat wat in Dachau heeft plaatsgevonden en hoe die gebeurtenissen ons kunnen stimuleren na te denken over verzet, vrijheid en democratie in het heden en de toekomst.

Wimar Jaeger bij de Dachaulezing 2019

Voorzitter Wimar Jaeger tijdens de Dachaulezing van Ed Hoornik in 2017.

Activiteiten

Het Nederlands Dachau Comité organiseert gedurende het jaar verschillende evenementen om het gedachtegoed van 'Dat nooit weer' kracht bij te zetten.

Dachaulezing

Een jaarlijkse lezing waarbij het leven van een oud-Dachauer wordt uitgelicht.

Dachauherdenking

Een herdenking van alle slachtoffers van concentratiekamp Dachau in Amstelveen.

Dachaureis

Een reis om het verhaal van Dachau van dichtbij te ervaren.