Met grote droefenis vernamen wij van het overlijden van Henk van de Water. Henk was de laatste nog in leven zijnde oud-Dachauer. Voor het feit hij zo lang onderdeel heeft mogen zijn van de gemeenschap van oud-Dachauers en van de vele herdenkingen die wij ter nagedachtenis van de omgekomenen hielden, zijn wij Henk zeer dankbaar. In onze Dachaulezing en natuurlijk tijdens onze herdenking zullen wij aandacht besteden aan dit grote verlies. We wensen de familie en vrienden van Henk sterkte met het verlies.


Als u meer te weten wil komen over het leven van Henk van de Water, klikt u op de volgende link.