Herinnering: Dachauherdenking 2023

Het Nederlands Dachau Comité organiseert op zaterdag 22 april de jaarlijkse Dachauherdenking, een bijeenkomst ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het concentratiekamp Dachau. Burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, zal als een van de sprekers vertellen waarom het herdenken van de slachtoffers van concentratiekamp Dachau belangrijk is voor de huidige tijd waarin wij leven. Ook burgemeester van Amstelveen, Tjapko Poppens, zal bij de gelegenheid aanwezig zijn en spreken.

De Dachauherdenking vindt plaats in het Amsterdamse bos en is open voor iedereen. Tijdens de lezing zullen verschillende sprekers het woord voeren om de herinnering aan Dachau levend te houden en om met elkaar te spreken hoe de verschikkingen van toen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Het Nederlands Dachau Comité is opgericht om de herinnering aan de slachtoffers van het concentratiekamp Dachau levend te houden en daarmee het besef te vergroten hoe kwetsbaar vrijheid en democratie zijn.

"De Dachauherdenking is een belangrijk moment om stil te staan bij de verschrikkingen die in het concentratiekamp Dachau hebben plaatsgevonden en wat wij daar op de dag van vandaag van kunnen leren", aldus Wimar Jaeger, voorzitter van het Nederlands Dachau Comité. "We zijn dankbaar dat burgemeester Femke Halsema haar steun heeft toegezegd en we hopen dat veel mensen naar de herdenking zullen komen." 

De Dachauherdenking begint om 12:00 uur en duurt tot 14:00 uur. Na afloop van de herdenking is er gelegenheid om bloemen te leggen bij het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het concentratiekamp Dachau.