Wat vinden wij ervan?

Dachau leert ons: Dat nooit weer. Het Nederlands Dachau Comité blijft waarschuwen tegen de opkomst van fascisme en nationaal-socialisme in Nederland om te voorkomen dat de afschuwelijkheden in Dachau zich nooit meer herhalen. Lees op dit deel van de website hoe wij hiertegen waarschuwen.

IJkpunten van moraliteit

Het Nederlands Dachau Comité heeft als missie om de verhalen van slachtoffers van het concentratiekamp Dachau door te geven aan de volgende generatie. Dat doet zij door naar het oorlogsverleden te kijken vanuit de volgende vijf ijkpunten:

1. de onuitwisbaarheid van oorlogsgeweld gesymboliseerd door de omgekomen militairen;

2. de kwetsbaarheid van vrijheid, zichtbaar in de slachtoffers van politiek geweld;

3. de onrechtvaardigheid van discriminatie, verbeeld door zij die vermoord werden op grond van etniciteit en geaardheid;

4. de willekeurigheid van geweld met burgerslachtoffers als symbool;

5. de universaliteit van geweld verbeeld door de oorlogsslachtoffers in Azië.